Kompensation ved konkurrenceklausul

Engangs beløb bonus 58267

Tilbage Udbetaling af bonus til dine medarbejdere Har du styr på, hvordan skattereglerne er, hvis dine medarbejdere skal have udbetalt en bonus? Vi har samlet en række vigtige ting, du skal vide om udbetaling og beskatning af bonusser, så du er sikker på at overholde reglerne. Hvad er en bonus? Lad os lægge ud med at forklare, hvad en bonus er. En bonus er et variabelt løntillæg, som bliver udbetalt på baggrund af en række fastsatte betingelser mellem dig og din medarbejder. Det kan eksempelvis være, at du har lavet en aftale med din medarbejder om løn med bonus, hvor vedkommende skal indfri nogle bestemte mål for at få udbetalt en ekstra pose penge.

FOA anvender cookies

Korrektion ved konkurrenceklausul Tidligere gjaldt reglerne omkring kompensation kun for medarbejdere, der var omfattet af funktionærloven. Men den 1. Den nye lov gælder alle medarbejdere, så det er ikke længere bare funktionærer, der har krav på korrektion ved påtagelsen af en konkurrenceklausul ellers en kundeklausul — det har alle medarbejdere i dag.

Engangs beløb Måneds

Privatlivspolitikker for Moth Advokatfirma

Bagude til øvre niveau Skattefri præmie Såfremt du venter med at gå på efterløn og fortsætter på arbejdsmarkedet pr. en vis periode, har du acces for at optjene en skattefri andenpræmie. Hvis du opfylder kravene, optjener man en præmie, hver gang du arbejderkvinde timer. En præmieportion udgør pr. Man kan højst få 12 præmier. Læs mere: Hvilket arbejde kan jeg optjene præmie af? Hvornår kan jeg få præmien? Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen.

Andre interessante artikler

Bestil kode Forord om rettelser Indkomst der udbetales løbende, fx. Særlige éngangsbeløb, der er A-indkomst, fx. Indberetningspligtig B-indkomst indberettes, når der er sket udbetaling, inklusive indberetning af bla. Lønperioden kan dengang være en enkelt dato, der både er start- og slutdato eller aldeles længere periode som B-indkomsten vedrører. Periodisering i eIndkomst Nedenstående gælder, hvis der ikke er særlige krav til periodisering pr. anden lovgivning: Almindelig løbende løn angives med den aktuelle lønperiode.

Comments

107108109110111112113114115116117118119