Boligstøtte regler – Alt du skal vide som lejer

Vind Eduardo

Der er forskellige skatteregler og fradragsmuligheder, alt efter om der er tale om ejer- eller lejebolig, ligesom der skelnes mellem om boligen delvist udlejes dvs. Mere om ejendomsskatter til udlejere: Ejendomsværdiskat skal kun betales, hvis du selv har boet i boligen eller har haft rådighed over den i en del af året. Mere om vedligeholdelse: I forhold til vedligeholdelse skal du være opmærksom på, at du kan fratrække udgifter til almindeligt slid og ælde i den tid hvor du har ejet ejendommen. Det kan eksempelvis være udgifter til malerarbejde.

Det bør du ikke opbevare i dit skur

Skatteregler - fremleje Udarbejdet af skatterådgivningsfirmaet TaxAdvice I forbindelse med udlejning af værelser til beboelse eller helårsboliger gælder efterfølgende skatteregler for lejer, når vedkommende fremlejer sin- eller en del af sin lejebolig. Fremlejegiver er den lejer, der fremlejer hele eller dele af den bolig, som vedkommende lejer. Fremlejetager er den person, som fremlejer boligen af den oprindelige lejer. Fremleje af lejerbolig i dele af indkomståret Vil de fremleje hele eller en del af en lejebolig i en del af indkomståret, kan man selv vælge mellemskoleklasse henholdsvis Bundfradragsmetoden og Den Regnskabsmæssige Metodik. Lejeindtægter ud over det variable personfradrag medregnes fuldt ud ved opgørelsen af den personlige indkomst. Når bundfradraget beregnes, indgår aconto-varme ikke i beregningen, derimod skal man ikke fratrække eventuelt boligtilskud, når man beregner bundfradraget. Eksempel: Bundfradragsmetoden - Kaspers husleje er Andrik fremlejer sin lejebolig ud i aldeles del af året.

Hvad er boligstøtte?

Skjule undervejs Undervejs i udfyldningen af formularen på hjemmesiden, kan du gemme. Man kan således lukke det ned plus udfylde videre senere, uden at det hele slettes. Det kan f. Man kan således sagtens vende tilbage plus gøre det senere, uden at man skal starte forfra. Privat lejebolig Såfremt du bor privat til leje, er det en god idé at eje fundet lejekontrakten frem. Denne skal nemlig medsendes i din ansøgning om boligtilskud. Det er et krav, at lejekontrakten skal være underskrevet af udlejer. Alment boligselskab Når du bor til niveau i en lejebolig i et alment boligselskab, behøves du ikke indsende din lejekontrakt.

Vind skattefrit Casper

NYSTV - Nephilim Bones and Excavating the Truth w Joe Taylor - Multi - Language

Boligstøtte regler - hvem kan få boligstøtte?

Jørgen er ekspert i boligøkonomi, herunder finansiering af boligen, omlægning af lån, køb og salg af bolig, forældrekøb plus boligen som investering. Han er uddannet i sociologi, journalistik og økonomi. Foto: Colourbox Hvordan laver du en inde lejekontrakt?

Comments

377378379380381382383384385386387388389